SERVEIS MÈDICS ESPECIALITZATS

Valoracions Psiquiàtriques de Capacitat Laboral

Peritatge Psiquiàtric de pacients en situació de IT (Incapacitat Temporal), explorats des d’una òptica exclusivament psiquiàtrica-psicològica.

Qui som

Centre Itae

Centre especialitzat en serveis mèdics de Psiquiatria i Peritatges/Valoracions de capacitat laboral.

El Centre Itae és una empresa de serveis mèdics especialitzats en Psiquiatria i Psicologia clínica, orientats, a la realització de Valoracions Psicopatològiques per a la capacitat laboral.

El nostre principal objectiu és col·laborar amb els Serveis de control ITCC (IT per Contingència Comuna) quant a la valoració clínica i peritatge dels pacients en situació de IT per patologia psiquiàtrica-psicològica.

A més, també realitzem les mateixes valoracions en pacients que es troben en situació de IT per Accident de Treball (AT).

Treballem amb un equip d’experts per a dur a terme la valoració de capacitat laboral del pacient amb la màxima professionalitat possible, a través dels peritatges psicològics i psiquiàtrics.

L’avaluació de la capacitat implica una valoració psiquiàtrica-psicològica i psicomètrica per part d’un dels nostres experts, i la redacció d’un informe de la capacitat laboral.

Avaluem a tots els pacients amb un equip de professionals especialitzats en les diferents àrees de Psiquiatria i Psicologia.

Qui som

Centre Itae

Centre especialitzat en serveis mèdics de Psiquiatria i Peritatges/Valoracions de capacitat laboral.

El Centre Itae és una empresa de serveis mèdics especialitzats en Psiquiatria i Psicologia clínica, orientats, a la realització de Valoracions Psicopatològiques per a la capacitat laboral.

El nostre principal objectiu és col·laborar amb els Serveis de control ITCC (IT per Contingència Comuna) quant a la valoració clínica i peritatge dels pacients en situació de IT per patologia psiquiàtrica-psicològica.

A més, també realitzem les mateixes valoracions en pacients que es troben en situació de IT per Accident de Treball (AT).

Treballem amb un equip d’experts per a dur a terme la valoració de capacitat laboral del pacient amb la màxima professionalitat possible, a través dels peritatges psicològics i psiquiàtrics.

L’avaluació de la capacitat implica una valoració psiquiàtrica-psicològica i psicomètrica per part d’un dels nostres experts, i la redacció d’un informe de la capacitat laboral.

Avaluem a tots els pacients amb un equip de professionals especialitzats en les diferents àrees de Psiquiatria i Psicologia.

Serveis mèdics especialitzats

Peritatges Laborals

Valoracions Psicopatològiques per a la capacitat laboral dels treballadors

PSIQUIATRIA

Atès un motiu inicial de consulta, mitjançant la intervenció per part d’un metge especialista en Psiquiatria, s’efectua una valoració psicopatològica amb l’objectiu de determinar la capacitat laboral.

PSICOLOGIA

Servei realitzat per part d’un Psicòleg/a especialitzat/a amb l’objectiu de valorar la clínica psicopatològica present en els pacients i determinar si es precisa un tractament/ seguiment clínic/ terapèutic.

NEUROPSICOLOGIA

Amb l’objectiu de determinar el nivell de possible deterioració cognitiva o altres dèficits amnèsics i/o atencionals, es realitza una Valoració per part d’un professional especialitzat en Neuropsicologia.

Serveis mèdics especialitzats

Peritatges Laborals

Valoracions Psicopatològiques per a la capacitat laboral dels treballadors

PSIQUIATRIA

Atès un motiu inicial de consulta, mitjançant la intervenció per part d’un metge especialista en Psiquiatria, s’efectua una valoració psicopatològica amb l’objectiu de determinar la capacitat laboral.

PSICOLOGIA

Servei realitzat per part d’un Psicòleg/a especialitzat/a amb l’objectiu de valorar la clínica psicopatològica present en els pacients i determinar si es precisa un tractament/ seguiment clínic/ terapèutic.

NEUROPSICOLOGIA

Amb l’objectiu de determinar el nivell de possible deterioració cognitiva o altres dèficits amnèsics i/o atencionals, es realitza una Valoració per part d’un professional especialitzat en Neuropsicologia.

Té algun dubte?

Pot emplenar el formulari de contacte que li facilitem a continuació o bé si ho prefereix pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client.


  No

  De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL amb CIF B60677325 i domicili social situat en VIA AUGUSTA 291 08017, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL té previst realitzar:

  - Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies
  - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  - Base legítima: El consentiment de l'interessat.

  Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà
  exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”),
  portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal VIA AUGUSTA 291 08017, BARCELONA o al correu electrònic info@centreitae.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Les dades identificades amb una marca () s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades amb anterioritat

  Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL.

  Té algun dubte?

  Pot emplenar el formulari de contacte que li facilitem a continuació o bé si ho prefereix pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client.


   No

   De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL amb CIF B60677325 i domicili social situat en VIA AUGUSTA 291 08017, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL té previst realitzar:

   - Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies
   - Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
   - Base legítima: El consentiment de l'interessat.

   Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
   D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà
   exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”),
   portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal VIA AUGUSTA 291 08017, BARCELONA o al correu electrònic info@centreitae.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

   Les dades identificades amb una marca () s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades amb anterioritat

   Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de CENTRE INTEGRAL D'ANSIETAT I ESTRES SL.

   Centre Itae Barcelona

   Via Augusta 291, bajos
   (08017) Barcelona

   Centre Itae Girona

   Migdia,9 Entresol D
   (17002) Gerona

   Centre Itae Madrid

   Fernández de la Hoz, 45
   (28010) Madrid

   Atenció al client

   info@centreitae.com
   902 100 006

   Centre Itae Barcelona

   Via Augusta 291, bajos
   (08017) Barcelona

   Centre Itae Girona

   Migdia,9 Entresol D
   (17002) Gerona

   Centre Itae Madrid

   Fernández de la Hoz, 45
   (28010) Madrid

   Atenció al client

   info@centreitae.com
   902 100 006